VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Provedení a akceptace rezervace

1.1 Rezervace ubytování se provádí elektronicky prostřednictvím rezervačního formuláře, emailem, nebo telefonicky na tel.: +420 724 186 076, +420 724 009 090.

1.2 Odesláním rezervačního formuláře (popř. e-mailu), není rezervace potvrzena. Pokud je Vámi požadovaný pokoj či termín obsazen, bude Vám nabídnuta jiná varianta pokoje či náhradní termín.

1.3 Pro potvrzení rezervace je nutno zaplatit zálohovou platbu ve výši 50 % z ceny apartmánu do 5 pracovních dnů od provedení rezervace na číslo účtu: 115-4175490257/0100, do poznámky uvede host své příjmení, termín pobytu a číslo apartmánu.

1.4 Rezervace písemně potvrzená ubytovatelem je závazná pro obě smluvní strany.

1.5 Host je povinen uhradit zbytek částky za ubytování nejpozději 40 dnů před začátkem pobytu.

1.6 Zálohová platba se hradí bezhotovostně na základě zaslaných platebních údajů.

1.7 V případě předčasného ukončení nebo přerušení ubytování bez zavinění ubytovacího zařízení nevzniká povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.


2. Ubytování v ubytovacím zařízení

2.1. Den nástupu je vždy v sobotu. Jiný den nástupu je možné, pouze po telefonické dohodě, nebo písemné dohodě.

2.2. Host může být ubytován kratší dobu, než týden, ale cena apartmánu zůstává stejná, tj. plná částka.

2.3 Při příjezdu je každý host povinen dle zákona předložit ubytovateli ihned po příchodu svůj občanský průkaz nebo jiný platný průkaz totožnosti, cestovní pas nebo jiný cestovní doklad ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR. Tím získává právo na běžné užívání najatých prostor a čerpání dohodnutých služeb. Bez prokázání totožnosti není možné hosta ubytovat.

2.4 Host, či s ním ubytované osoby se zodpovídají ubytovateli za případnou škodu, kterou způsobí úmyslně či neúmyslně v prostorách ubytovacího zařízení. Tato škoda bude hrazena z kauce 2.000,- Kč, kterou host předá při převzetí apartmánu, nebo pošle na účet v den příjezdu. Následně ke konci pobytu a po kontrole apartmánu mu bude kauce vrácena.

2.5 Pokud má host připomínky ke kvalitě poskytovaných služeb, rozsahu či obsahu poskytovaných služeb, je povinen své požadavky uplatnit bez zbytečného odkladu přímo v průběhu pobytu tak, aby mohly být odstraněny přímo na místě.

2.6 Ubytovatel neodpovídá za případnou ztrátu či krádež osobních věcí, peněz, elektroniky apod. ponechaných v apartmánech.  Za škodu způsobenou na dopravních prostředcích a věcech v nich ponechaných na našem parkovišti též neodpovídá. Objekt je střežen kamerovým systémem pro případnou potřebu při vyšetřování krádeže.

2.7 Po skončení pobytu, před odevzdáním klíčů je host povinen uklidit apartmán a předat ho v takovém stavu, jakém mu byl předán. Tzn. sundat povlečení z lůžkovin, umýt nádobí, utřít nečistoty, zamést podlahu a vytřít.


3. Storno podmínky

3.1 Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ze strany klienta.

31 a více dnů před nástupem = 10% z ceny ubytování

15-30 dnů před nástupem = 50% z ceny ubytování

14 a méně dnů před nástupem = 100% z ceny ubytování


4. Závěr

4.1 Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 1. 2017. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi ubytovatelem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.